Zanieczyszczenia to niewidzialne bakterie i organizmy o potencjalnie szkodliwym wpływie na otoczenie.

W środowiskach krytycznych w tak różnych sektorach, jak laboratoria farmaceutyczne i przemysł motoryzacyjny, szpitale i zakłady przetwórstwa żywności, zakłady optyczne, nutraceutyki i centra badawcze w zakresie IT, występuje coraz większy problem zanieczyszczeń.

Zanieczyszczenia to niewidzialne bakterie i organizmy o potencjalnie szkodliwym wpływie na otoczenie. Zanieczyszczenia określa się różnymi terminami, zależnie od gałęzi przemysłu. Należą do nich: cząstki, patogeny, alergeny, mikroorganizmy, cząstki zawieszone w powietrzu i bakterie.

A mimo to zanieczyszczenia przenoszone na obuwiu, kołach i zawieszone w powietrzu często uznajemy za „pył” lub „brud”. Zanieczyszczenia mogą prowadzić do powstania ogromnych zagrożeń.

Nie chodzi o to, co widać, ale o to, czego nie widać..

Pojedyncza bakteria w partii leków aseptycznych może powodować konieczność kwarantanny lub utylizacji całej partii, co prowadzi do niedoborów podaży, skutków finansowych, wycofania produktu, listów ostrzegawczych Agencji ds. Żywności i Leków, a nawet do zamknięcia zakładu.

Kiedy nie widzimy cząstek, często ignorujemy środki profilaktyczne, choć miejsce, które wydaje się czyste, może być mocno zanieczyszczone, ponieważ większość szkodliwych zanieczyszczeń jest niewidoczna gołym okiem. Niektóre zanieczyszczenia mogą żyć, rozwijać się lub rozmnażać w sprzyjających warunkach (zdolne do życia), zaś inne zanieczyszczenia nie (niezdolne do życia).

Zagrożenia dla przedsiębiorstwa

Zanieczyszczenia w środowisku krytycznym stanowią główne zagrożenie dla jakości, wydajności produkcji, skuteczności i produktywności. Często prowadzą do:

Kwarantanny partii

Zanieczyszczenia bakteryjne mają poważne skutki dla biologii. Jedna bakteria w partii leku aseptycznego może zagrażać całej partii, co prowadzi do jej kwarantanny lub utylizacji.

Odrzucenia towarów

Zanieczyszczenia mogą prowadzić do przestojów produkcyjnych i utraty zaufania konsumentów. Wiele firm doświadczyło znacznej utraty możliwości biznesowych w wyniku towarów odrzuconych lub wycofanych.

Wpływu na produkcję

Zanieczyszczenia mogą mieć silny niekorzystny wpływ na wielkość produkcji. Konieczność przeróbek znacznie zmniejsza rentowność i efektywność operacyjną.

Infekcji szpitalnych

Zanieczyszczenia w salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii i salach wybudzeń mogą znacznie zwiększać ryzyko infekcji szpitalnych, takich jak MRSA.

Zanieczyszczenie krzyżowe

Firma Takeda usiłowała ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego przez obuwie pracowników, którzy wchodzili do obszarów produkcji przez szatnię/przebieralnię i tą samą drogą z nich wychodzili. Po zakończeniu montażu stwierdzono, że „systemy wykładzin Dycem znacznie ograniczyły rozprzestrzenianie zanieczyszczeń przez pracowników przechodzących z obszaru produkcji do szatni/przebieralni”. Montaż produktu Dycem spowodował wymierne ograniczenie zanieczyszczenia krzyżowego pyłem przenoszonym przez pracowników.

Firma Atavis, podobnie jak wiele innych zakładów, pragnęła ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego w środowiskach krytycznych. Ponieważ produkują kilka różnych wyrobów, zanieczyszczenie krzyżowe stwarza wysokie ryzyko, mogące mieć długoterminowy, niekorzystny dla wizerunku i kosztów, wpływ na produkcję masową. Spółka Atavis zdecydowała się wdrożyć nasze rozwiązanie WorkZone w formie „od ściany do ściany”, zapewniając tym samym pełną kontrolę cząstek. Wyjątkowa skuteczność produktów Dycem w zatrzymywaniu pyłu ogranicza dla spółki Atavis ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Firma ma pewność, że nie ma lepszych rozwiązań od oferowanych przez firmę Dycem.

Latest News...

Mauris eu tincidunt erat. Sed quis fermentum mauris. Maecenas in vulputate ante. Etiam id tempor sapien. Phasellus sapien eros, tempor quis varius quis,

Title: 
PL/zanieczyszczenie contamination

Latest News...