Brands who trust Dycem

Ang mga contaminant ay hindi nakikitang bacteria o mga organismo na potensyal na mapanganib sa mga paligid nito.

Mula sa mga laboratoryo ng parmasyutiko hanggang sa paggawa ng sasakyan, ospital hanggang sa unit ng pagproseso ng pagkain, klinika para sa mata, nutraceutical hanggang sa center para sa pananaliksik sa IT at marami pang iba, may lumalaking problema sa mga kritikal na kapaligiran - ang kontaminasyon.

Ang mga contaminant ay hindi nakikitang bacteria o mga organismo na potensyal na mapanganib sa mga paligid nito. Maaaring kilala ang kontaminasyon sa iba't ibang termino depende sa industriya, gaya ng; mga particle, pathogen, allergen, micro- organism, airborne molecular contaminant (mga AMC) at bacteria.

Ngunit, ang kontaminasyon mula sa mga particle ng mikrobyo sa paa, gulong at hangin ay bagay na madalas nating binabalewala gaya ng “alikabok” o “dumi.” Maaaring mapaminsala ang mga panganib na dala nito.

Ang mga bagay na hindi natin nakikita ang dapat nating pagtuunan...

Ang iisang mikrobyo sa isang pangkat ng mga aseptic na gamot ay maaaring maging dahilan na i-quarantine o itapon ang buong pangkat, na humahantong sa mga pagkukulang ng supply, problema sa pananalapi, pagbawi ng produkto, liham ng babala ng FDA o maipasara pa ang kumpanya.

Kapag hindi natin nakikita ang mga particle, may posibilidad na mabalewala ang pagsasagawa ng mga nakakapigil na hakbang, ngunit ang isang lugar na maaaring mukhang malinis ay maaaring potensyal na may maraming kontaminasyon, dahil hindi nakikita ng mata ang karamihan ng mga mapanganib na contaminant. Ang ilang contaminant ay maaaring mabuhay, lumaki o dumami sa mga mainam na lugar (may kakayahang mabuhay), samantalang ang ilang contaminant ay hindi (walang kakayahang mabuhay).

Mga Banta sa iyong Negosyo

Isang malaking banta ang kontaminasyon sa isang kritikal na kapaligiran sa kalidad, kita sa produkto, bisa at pagiging produktibo. Kadalasan itong maaaring magresulta sa:

Mga na-quarantine na pangkat

May malalalang resulta ang kontaminasyong dulot ng mikrobyo sa mga life science. Ang isang mikrobyo sa isang pangkat ng mga aseptic na gamot ay maaaring magdulot ng pinsala sa buong pangkat, na humahantong sa pag-quarantine o pagtapon dito.

Mga tinanggihang produkto

Maaaring magresulta ang kontaminasyon sa pagtigil ng paggawa at pagkawala ng tiwala ng consumer. Maraming kumpanya ang nakaranas ng malaking pagkalugi sa negosyo bilang resulta ng mga tinanggihan at binawing produkto.

Epekto sa kita sa produkto

Maaaring may lubhang negatibong epekto sa mga kita sa produkto ang kontaminasyon. Ang resulta ng naaangkop na pagsasagawa ng ibang paraan ay may malaking epekto sa kita at bisa ng pagpapatakbo.

Mga impeksyong nakukuha sa ospital

Ang kontaminasyon sa mga kwarto para sa operasyon, ITU at lugar para sa pagpapagaling ay makapagbibigay ng higit na pagtaas sa panganib ng mga impeksyong nakukuha sa ospital gaya ng MRSA.

PAGKAKALAT NG DUMI/MIKROBYO

Nagsusumikap ang Takeda na mabawasan ang panganib ng cross contamination sa pamamagitan ng kasuotan sa paa ng mga empleyadong pumapasok sa mga lugar para sa produksyon sa pamamagitan ng cloakroom/mga lugar kung saan magpapalit ng damit at bumalik sa ibang direksyon. Pagkatapos ng pag-install, na-quote na "lubos na nalilimitahan ng mga Dycem flooring system ang pagkalat ng kontaminasyon dulot ng mga empleyadong lumilipat mula sa lugar para sa produksyon patungo sa mga cloakroom/lugar kung saan magpapalit ng damit." Ang pagkakabit o paglalatag ng Dycem ay nagresulta sa malaking kabawasan sa cross contamination ng alikabok na nailipat ng mga empleyado.

Tulad ng maraming pasilidad, gustong bawasan ng Actavis ang panganib ng cross contamination sa kanilang mga kritikal na kapaligiran. Dahil gumagawa sila ng ilang iba't ibang produkto, may napakalaking panganib ang cross contamination na maaaring may pangmatagalang epekto sa maramihang produksyon sa larawan at gastos. Pinili ng Actavis na ipatupad ang aming solusyong WorkZone sa pag-install sa dingding na nagbibigay-daan sa ganap na kontrol sa particle. Dahil sa pambihirang pagganap ng Dycem sa pagpapanatili ng pulbos, nababawasan ang panganib ng cross contamination para sa Actavis, na maaaring makatiyak na wala nang mas mainam pang solusyon kaysa sa Dycem.

SA NGAYON BA ANG GAMIT MO AY PEEL OFF MATS?

PEEL OFF MATS AY ISANG HALIMBAWA NG ISANG MAIKSING SOLUSYON PARA SA IYONG KAPALIGIRAN. PERO ANG KATOTOHANAN ITO AY NAGDUDULOT NG HINDI MAGANDA KAYSA SA IKABUBUTI O IKAGAGANDA.

PEEL OFF MATS AY ISANG HALIMBAWA NG ISANG MAIKSING SOLUSYON PARA SA IYONG KAPALIGIRAN. PERO ANG KATOTOHANAN ITO AY NAGDUDULOT NG HINDI MAGANDA KAYSA SA IKABUBUTI O IKAGAGANDA.

Latest News...

Mauris eu tincidunt erat. Sed quis fermentum mauris. Maecenas in vulputate ante. Etiam id tempor sapien. Phasellus sapien eros, tempor quis varius quis,

Title: 
Tagalog - About contamination

Latest News...