Forurensninger er usynlige bakterier eller organismer som er potensielt skadelig for omgivelser.

Forurensing er et økende problem i kritiske miljøer i farmasøytiske laboratorier, bilproduksjon, sykehus, matproduksjon, øyelegeklinikker, kosttilskudd produksjon, data forskningssentre og mange flere.

Forurensninger er usynlige bakterier eller organismer som er potensielt skadelig for omgivelser. Forurensning kan kalles forskjellig avhengig av bransje, for eksempel: partikler, patogene organismer, allergener, mikroorganismer, luftbårne molekylære forurensninger (AMC) og bakterier.

Likevel avfeier vi ofte forurensning fra sko og hjul samt luftbårne mikrobielle partikler som «støv» eller «smuss». Dette utgjør en fare som kan være ødeleggende.

Det er ikke det vi kan se; det er det vi ikke kan se...

En enkel mikrobe i en batch av aseptiske legemidler kan føre til at hele partiet må bli satt i karantene eller skrotet, noe som fører til forsyningsmangel, økonomiske konsekvenser, tilbakekalling av produkter, advarselsbrev fra FDA eller til og med nedleggelse av selskapet.

Når vi ikke kan se partiklene, er det lett å la være å ta forebyggende tiltak, men et sted som ser rent ut kan være sterkt forurenset, fordi de fleste skadelige forurensninger er usynlig for det blotte øye. Noen mikroorganismer er i stand til å leve, utvikle eller gro under gunstige forhold (levedyktige), mens andre kan ikke det (ikke-levedyktige).

Trusler mot din bedrift

Forurensning i et kritisk miljø utgjør en stor trussel mot kvalitet, produktutbytte, effektivitet og produktivitet. Det kan ofte resultere i:

Karantene for batcher

Mikrobiell forurensning har alvorlige konsekvenser for miljø- og biovitenskap. Én mikrobe i en batch av aseptiske legemidler kan føre til at hele partiet må bli satt i karantene eller skrotet.

Avviste varer

Forurensning kan resultere i produksjonstopp og tap av tillit blant kundene. Mange bedrifter har opplevd en kraftig nedgang som følge av avviste og tilbakekalte varer.

Innvirkning på produktutbytte

Forurensning kan ha en svært negativ innvirkning på produktutbytte. Resulterende omarbeiding har en betydelig effekt på lønnsomhet og effektivitet.

Sykehusinfeksjoner

Forurensning i operasjonssaler, akuttmottak og avdelinger kan gi en betydelig økning i risikoen for sykehusinfeksjoner som MRSA.

Krysskontaminering

Takeda var ute etter å redusere risikoen for krysskontaminering via fottøy av ansatte som går inn i produksjonsområder gjennom garderobe/skifterom og tilbake. Etter installasjonen ble det uttalt at «Dycem gulvsystemer har betydelig begrenset spredning av forurensning fra ansatte som flytter fra produksjonsområdet til garderobene/skifterom». Installering av Dycem har resultert i en betydelig reduksjon av kryssforurensning fra støv transportert av ansatte.

Som mange andre produksjonsanlegg, ønsket Actavis å redusere risikoen for krysskontaminering i sine kritiske miljøer. Siden de jobber med flere forskjellige produkter, utgjør krysskontaminering en svært høy risiko som kan ha langsiktige virkninger på masseproduksjon, i form av både omdømme og kostnader. Actavis valgte å implementere vår WorkZone løsning i en vegg-til-vegg installasjon som sikrer full partikkelkontroll. Dycems eksepsjonelle effektivitet i å fange pulver reduserer risikoen for krysskontaminering for Actavis, som kan være trygg på at det er ingen bedre løsning enn Dycem.

Are you currently using peel off mats?

Peel off mats can seem like an ideal short term solution for your facility. But in truth, they can cause more harm than good.

Read the top 5 reasons to avoid peel off mats and get in the know about contamination control.

Latest News...

Mauris eu tincidunt erat. Sed quis fermentum mauris. Maecenas in vulputate ante. Etiam id tempor sapien. Phasellus sapien eros, tempor quis varius quis,

Title: 
NO/ About Contamination

Latest News...